Madde 1 - TARAFLAR

 

SATICI :

Ünvanı :

Smiley Case

 

Adres :

Hamidiye Mah. Akademi Sok. No.3 Kağıthane / İstanbul

 

Telefon :

0555 896 42 40

 

E-Posta :

iletisim@smileycase.com

 

ALICI:

Ad Soyadı:

 

Adresi:

 

Telefon Numarası:

 

E-mail Adresi:

 

Madde 2: ÜRÜN, BEDEL, ÖDEME VE TESLİMAT

Bu Sözleşme'nin konusu, Alıcı’nın Satıcı'ya ait www.smileycase.com isimli internet sitesinden ("Internet Sitesi") elektronik ortamda sipariş verdiği, aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Kart Üzerindeki Ad Soyadı:

 

Kart Numarası:

 

Adet:

 

Toplam Tutar:

 

Fiyat ve Adet:

 

 

ALICI:

Ad Soyadı:

 

Adresi:

 

Telefon Numarası:

 

E-mail Adresi:

 

 

TESLİMAT:

Ad Soyadı:

 

Adres:

 

Telefon Numarası:

 

E-mail Adresi:

 

Madde 3 – CAYMA HAKKI

Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, teslimat koşulları vs. satışa konu ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma hakkı” konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.smileycase.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Satıcı’nın 6502 sayılı Kanun’dan doğan cayma hakkına rağmen, aşağıda belirtilen ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış olsa dahi, Alıcı’nın özel istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallarda cayma hakkı bulunmamaktadır.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya bildirimde bulunulması şarttır. (Bu bildirim SATICI'nın işbu Sözleşme'de bulunan iletişim adreslerine, mektup, elektronik posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısı-uzaktan iletişim aracı ile de yapılabilir) Bu hakkın kullanılması halinde, anılan yazılı bildirimin yanı sıra 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen Ürün'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi gerekmektedir. Ayrıca, iade edilmesi gereken Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 

ALICI tarafından iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde altta yer alan iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

 

Yukarıda yazılı belgelerin ve Ürün'ün SATICI'ya bu şekilde ulaşmasını takip eden 10 (on) iş günü içinde Ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır (4.7. maddenin iadeye ilişkin hüküm ve açıklamaları cayma hakkının kullanılması sebebi ile iade hallerinde de geçerlidir)

Cayma hakkı kullanılabilen Ürün'lerde, yasal olarak, ürünin olağan kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak TÜKETİCİ'nin kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise Tüketici'nin değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI'ya tazmin etmesi gerekir.

 

Madde 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ'nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder.

4.2. Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 günlük (ve ALICI'nın önceden bilgilendirilmesi ile ek 10 günlük) süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI, sattığı Ürün'leri KARGO firmaları aracılığı ile ALICI'lara göndermekte ve teslim ettirmektedir. Stoklarımızda olan ürünler, sipariş tarihinden itibaren, en geç 10 (On) iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Sipariş konusu Ürün, yasal 30 günlük (ve TÜKETİCİ'ye daha önceden bildirilen hallerde ek on günlük) süreyi aşmamak üzere, ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3 Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI'ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İNTERNET SİTESİ 'nde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI'ya yansıtmayabilir.

4.4. Adreste teslim edilmiş ürünlerin, teslimatı anında ALICI'nın bizzat adresinde bulunmaması durumunda SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğu olacaktır Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Bu hallerde ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

4.5. ALICI, paketi teslim aldığı anda kontrol etmekle ve pakette kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, pakette kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.6. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı teyit edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödeyememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenememesi ALICI’nın kusurundan kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

Tereddüte yer verilmemesi açısından; ALICI'nın satış bedelini, bankalar ve finansman kuruluşlarından sahibi bulunduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir ve peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.&l